ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 21/11 21/12 บี 21/17 เอ อาคารไทยวา 1 ชั้น 6-7 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2285-0031 -0315-20
เบอร์ FAX : 0-2285-0485
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 14-May-90
Website : www.twfp.co.th
ที่ตั้งโรงงาน 2 ถ.บางเลน- ดอนตูม ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ผลิตภัณฑ์ และบริการ วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) สาคู แป้งโปรตีน
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด อาหาร จังหวัดนครปฐม
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)