:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
โลกร้อน
 
ภาวะโลกร้อน กับ สิ่งมีชีวิตขั้วโลก
  [4284]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 
ภาวะโลกร้อน (global warming) เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก นอกเหนือจากภาวะโลกเย็น (global cooling) การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้พื้นผิวโลกและน้ำในมหาสมุทรเกิดจากหลายสาเหตุเช่น ความผันแปรวงโคจรของโลก ความผันแปรของการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ และการระเบิดของภูเขาไฟ แต่ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลในชั้นบรรยากาศมีประสิทธิภาพขึ้น ทำให้ทราบว่าภาวะโลกร้อนในปัจจุบันมีสาเหตุหลักมาจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ การตัดไม้ทำลายป่า การเผาผลาญเชื้อเพลิง การเพิ่มขึ้นของปริมาณฝุ่นและละอองในบรรยากาศ ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72 ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด และมีเทน คิดเป็นร้อยละ 18 ในชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งกักแสงอาทิตย์ไว้ ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 0.3-0.6 องศาเซลเซียสในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิบริเวณขั้วโลกเหนือสูงขึ้นถึง 5 องศาเซลเซียสในรอบ 100 ปี โดยบริเวณอลาสกา ตะวันตกของแคนาดาและตะวันออกของรัสเซีย อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 4-7 องศาฟาเรนไฮต์ ภายในเวลา 50 ปี และอุณหภูมิในฤดูหนาวสูงขึ้นเร็วกว่าในฤดูร้อน เพราะน้ำแข็งที่บางลงจะปล่อยพลังงานจากมหาสมุทรสู่ชั้นบรรยากาศได้มากขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต หมีขั้วโลก จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา พบว่า หมีขั้วโลก (Polar Bear) ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการละลายของน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติก ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน หมีขั้วโลกใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนแผ่นน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติก ทั้งผสมพันธุ์และหาอาหาร เมื่อน้ำแข็งละลายเร็วขึ้น หมีขั้วโลกมีช่วงเวลาล่าแมวน้ำสั้นลง พวกมันต้องอพยพขึ้นฝั่งในสภาพที่ผอมโซ การขาดแคลนอาหารทำให้หมีตัวเมียมีน้ำหนักลดลง 55 ปอนด์ นักวิทยาศาสตร์ของกองทุนสัตว์ป่าโลก คาดว่าหากน้ำแข็งยังละลายในอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ถึงปีค.ศ. 2012 หมีตัวเมียบริเวณอ่าวฮัดสัน ประเทศแคนาดา จะผอมมากจนกระทั่งไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ โดยธรรมชาติ แม่หมีขั้วโลกที่กำลังตั้งครรภ์จะสร้างถ้ำเพื่อให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกบนแผ่นน้ำแข็ง แต่ในระหว่างปีค.ศ. 1998-2004 พบว่า แม่หมีนิยมจะเลี้ยงดูลูกบนบกมากกว่า โดยมีแม่หมีขั้วโลกแค่ 37% ที่ยังให้กำเนิดและเลี้ยงลูกบนแผ่นน้ำแข็ง หมีโกรลา ผลของภาวะโลกร้อน ไม่ได้แค่ทำให้ถิ่นอาศัยและจำนวนประชากรของสัตว์เปลี่ยนไป แต่มันเลยเถิดไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอีกด้วย ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดการผสมข้ามสายพันธุ์ของสัตว์ 2 ชนิด ที่มีถิ่นอาศัยแตกต่างกัน!!! ที่ประเทศแคนาดา เดือนเมษายน พ.ศ.2549 นาย Jim Martell นายพรานชาวอเมริกัน ล่าหมีขั้วโลก หรือ หมีโพลาร์ (Polar Bear) ตัวโตได้ ที่ Banks Island เหนือจาก Edmonton ไปประมาณ 2 พันกิโลเมตร เมื่อคณะนายพรานพิจารณาดูแล้ว พบว่าหมีขั้วโลกผู้โชคร้ายตัวนั้น แม้จะมีขนสีขาว แต่หน้าตากลับคล้ายหมีกริซลี่ (Grizzly) แถมมีขนสีน้ำตาลปรากฏเป็นหย่อมๆ และรอบตายังเป็นวงสีน้ำตาล ซากหมีนี้ถูกส่งไปตรวจสอบ และผลการตรวจสอบทาง DNA พบว่ามันเป็นหมีโกรลาร์ (Grolar Bear) ซึ่งเกิดจากพ่อหมีกริซลี่ กับแม่หมีขั้วโลก Dr.George Divoky นักชีววิทยา กล่าวว่า "ในภาวะที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น หมีกริซลี่จะย้ายถิ่นอาศัยไปทางทิศเหนือ ในขณะที่หมีขั้วโลก ที่ละดำรงชีวิตอยู่บนแผ่นน้ำแข็ง จะอพยพมาอยู่ฝั่งมากขึ้น โอกาสที่ทั้งสองสปีชีส์นี้จะพบและผสมข้ามพันธุ์กันจึงเกิดขึ้นได้ไม่ยาก และต่อไป การพบ "หมีลูกครึ่ง หรือ โกรลาร์" ในธรรมชาติก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดา" ภาวะโลกร้อน กับ สิ่งมีชีวิตขั้วโลก ภาวะโลกร้อน กับ สิ่งมีชีวิตขั้วโลก กนกพรรณ เสลา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ภาวะโลกร้อน (global warming) เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก นอกเหนือจากภาวะโลกเย็น (global cooling) การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้พื้นผิวโลกและน้ำในมหาสมุทรเกิดจากหลายสาเหตุเช่น ความผันแปรวงโคจรของโลก ความผันแปรของการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ และการระเบิดของภูเขาไฟ แต่ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลในชั้นบรรยากาศมีประสิทธิภาพขึ้น ทำให้ทราบว่าภาวะโลกร้อนในปัจจุบันมีสาเหตุหลักมาจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ การตัดไม้ทำลายป่า การเผาผลาญเชื้อเพลิง การเพิ่มขึ้นของปริมาณฝุ่นและละอองในบรรยากาศ ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72 ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด และมีเทน คิดเป็นร้อยละ 18 ในชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งกักแสงอาทิตย์ไว้ ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 0.3-0.6 องศาเซลเซียสในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิบริเวณขั้วโลกเหนือสูงขึ้นถึง 5 องศาเซลเซียสในรอบ 100 ปี โดยบริเวณอลาสกา ตะวันตกของแคนาดาและตะวันออกของรัสเซีย อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 4-7 องศาฟาเรนไฮต์ ภายในเวลา 50 ปี และอุณหภูมิในฤดูหนาวสูงขึ้นเร็วกว่าในฤดูร้อน เพราะน้ำแข็งที่บางลงจะปล่อยพลังงานจากมหาสมุทรสู่ชั้นบรรยากาศได้มากขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต หมีขั้วโลก จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา พบว่า หมีขั้วโลก (Polar Bear) ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการละลายของน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติก ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน หมีขั้วโลกใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนแผ่นน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติก ทั้งผสมพันธุ์และหาอาหาร เมื่อน้ำแข็งละลายเร็วขึ้น หมีขั้วโลกมีช่วงเวลาล่าแมวน้ำสั้นลง พวกมันต้องอพยพขึ้นฝั่งในสภาพที่ผอมโซ การขาดแคลนอาหารทำให้หมีตัวเมียมีน้ำหนักลดลง 55 ปอนด์ นักวิทยาศาสตร์ของกองทุนสัตว์ป่าโลก คาดว่าหากน้ำแข็งยังละลายในอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ถึงปีค.ศ. 2012 หมีตัวเมียบริเวณอ่าวฮัดสัน ประเทศแคนาดา จะผอมมากจนกระทั่งไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ โดยธรรมชาติ แม่หมีขั้วโลกที่กำลังตั้งครรภ์จะสร้างถ้ำเพื่อให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกบนแผ่นน้ำแข็ง แต่ในระหว่างปีค.ศ. 1998-2004 พบว่า แม่หมีนิยมจะเลี้ยงดูลูกบนบกมากกว่า โดยมีแม่หมีขั้วโลกแค่ 37% ที่ยังให้กำเนิดและเลี้ยงลูกบนแผ่นน้ำแข็ง หมีโกรลา ซากหมีโกรลาร์ที่ถูกคร่าชีวิต โดยนายพรานชาวอเมริกัน ที่ Banks Island, Edmonton, Canada เมื่อปีพ.ศ.2549 http://www.cjsf.ca/wasteland/ ผลของภาวะโลกร้อน ไม่ได้แค่ทำให้ถิ่นอาศัยและจำนวนประชากรของสัตว์เปลี่ยนไป แต่มันเลยเถิดไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอีกด้วย ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดการผสมข้ามสายพันธุ์ของสัตว์ 2 ชนิด ที่มีถิ่นอาศัยแตกต่างกัน!!! ที่ประเทศแคนาดา เดือนเมษายน พ.ศ.2549 นาย Jim Martell นายพรานชาวอเมริกัน ล่าหมีขั้วโลก หรือ หมีโพลาร์ (Polar Bear) ตัวโตได้ ที่ Banks Island เหนือจาก Edmonton ไปประมาณ 2 พันกิโลเมตร เมื่อคณะนายพรานพิจารณาดูแล้ว พบว่าหมีขั้วโลกผู้โชคร้ายตัวนั้น แม้จะมีขนสีขาว แต่หน้าตากลับคล้ายหมีกริซลี่ (Grizzly) แถมมีขนสีน้ำตาลปรากฏเป็นหย่อมๆ และรอบตายังเป็นวงสีน้ำตาล ซากหมีนี้ถูกส่งไปตรวจสอบ และผลการตรวจสอบทาง DNA พบว่ามันเป็นหมีโกรลาร์ (Grolar Bear) ซึ่งเกิดจากพ่อหมีกริซลี่ กับแม่หมีขั้วโลก Dr.George Divoky นักชีววิทยา กล่าวว่า "ในภาวะที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น หมีกริซลี่จะย้ายถิ่นอาศัยไปทางทิศเหนือ ในขณะที่หมีขั้วโลก ที่ละดำรงชีวิตอยู่บนแผ่นน้ำแข็ง จะอพยพมาอยู่ฝั่งมากขึ้น โอกาสที่ทั้งสองสปีชีส์นี้จะพบและผสมข้ามพันธุ์กันจึงเกิดขึ้นได้ไม่ยาก และต่อไป การพบ "หมีลูกครึ่ง หรือ โกรลาร์" ในธรรมชาติก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดา" นกเพนกวิน ไม่เพียงแต่หมีขั้วโลกที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากน้ำแข็งละลายเพราะภาวะโลกร้อน นกเพนกวินก็ได้รับผลกระทบด้วย โดยนกเพนกวิน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ เพนกวินอเดลี (Adelie Penguin) เพนกวินจักรพรรดิ (Emperor Penguin) เพนกวินชินสแตรป (Chinstrap Penguin) และเพนกวินเจนทู (Gentoo Penguin) ที่แอนตาร์กติก มีจำนวนลดลง พวกมันสูญเสียพื้นที่ในการสร้างรังเพื่อวางไข่และเลี้ยงดูลูก นอกจากนั้น การละลายของแผ่นน้ำแข็งทำให้จำนวนเคย อาหารหลักของนกเพนกวินชินสแตรปลดลง พวกมันต้องเผชิญกับภาวะขาดอาหาร ซึ่งทำให้ลูกๆของมันต้องตายไปเป็นจำนวนมาก อ้างอิงบทความจาก www.biotec.or.th
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
โดยคุณ : ต้นหอม        วันที่สร้าง : 14 ก.พ. 2553  18:30:45
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
ประเด็นร้อน
No.   ความคิดเห็น โดย คนอ่าน วันที่สร้าง
2 น่าสงสารหมีขั้วโลกมากเลย ... เจย์ [ 39 ] 1 มิ.ย. 2553
1 ลเบ้สึบะบึแ มสบทใดวาม้เดะพถภั088888 ... 7-7 [ 38 ] 1 มิ.ย. 2553
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
Mr Wany
นาง สาว
ร้อย.บก.
DED
Mr. Zhan
คนนั้นๆ
นาง รอฮี
TRUST FU
แทนไท
ขจรยุทธ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
โลกร้อน
ภาวะโลกร้อนกระทบทะเลอันดามัน ส่งผลให้น้ำเย็นมีตะ
โลกร้อน-ทะเลทรายแล้ง ยูเอ็นเตือน-อีก50ปีอยู่ไม่ไ
สภาวะโลกร้อนกับภาวะไข้เลือดออก
"พระเทพฯ" รับสั่งพัฒนาพันธุ์ข้าวลดภาวะโลกร้อน
พลังงานนิวเคลียร์ : ทางออกของปัญหาโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน (ภัยพิบัติ)
มังสวิรัติลดภาวะโลกร้อน เรื่องจริงที่มนุษย์ควรรู
ภาวะโลกร้อน... จะรุนแรงกว่าที่คาดคิดไว้
ชายฝั่งหาดบางแสนกับภาวะโลกร้อน
สภาวะโลกร้อน : ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่ออุต
โลกร้อนต้องช่วยกันแก้ ไม่ใช่มาต่อรอง
เปลือกไข่ให้รถวิ่ง ลดปัญหาโลกร้อน
วิกฤติการณ์โลกร้อน
ผลกระทบโลกร้อนต่อประเทศไทย : มุมมองจากนักวิชาการ
ปัญหาโลกร้อน 'ร้อนขึ้นทุกวัน'
ภาวะ โลกร้อน ส่งผล เอลนิญโญ เกิดถี่-เอเชียเกิดภั
ภาวะโลกร้อน...หนุนพายุเขตร้อนแรงและถี่
โลกร้อน อันตราย 'ไวรัสอุบัติใหม่'
เอลนีโญ/ลานีญา
การลดลงของโอโซน (Ozone Depletion)


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 9509