:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
บทความสุขภาพ
 
โทษของการดื่มสุรา
  [183640]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 
แอลกอฮอล์นั้น นักเคมีเรียก ethyl alcohol หรือ ethanol (CH3CH2OH) แอลกอฮอล์ธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลงเหลือจากการหมัก มนุษย์เรารู้จักแอลกอฮอล์มานานนับพันปีแล้ว ในรูปแบบของเหล้าองุ่น เบียร์ และนํ้าผึ้ง ในสมัยคริสต์ศตวรรษ ที่ 16 นักกายวิภาคศาสตร์ชื่อ Vesalius ได้ตรวจพบว่า คนที่ดื่มแอลกอฮอล์มากมักจะเป็นโรคร้ายนานาชนิดที่สําคัญๆ ได้แก่ โรคตับวาย เป็นต้น

คนติด สรุายาเมามักจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวาย
มะเร็งกระเพาะ ตับแข็งและเส้นเลือดในสมองแตก คนขับรถที่เมามักจะขาดพลังควบคุมสติสัมปชัญญะ ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หญิงมีครรภ์ที่ดื่มแอลกอฮอล์จะแท้งลูกในท้อง หรือหากไม่แท้งทารกที่คลอดออกมาจะมีร่างกายและสติปัญญาที่บกพร่อง

ภัยอันตรายทั้งหลายเหล่านี้ทําให้แพทย์สรุปได้ว่า แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสําคัญอันดับสองรองจากบุหรี่ที่ทําให้คนเราเสียชีวิตก่อนถึง
เวลาอันควร

งานวิจัยของ Pakhen Erg แห่ง Neurological Research Laboratory ที่เดนมาร์ก ฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ได้ชี้ให้เห็นว่า แอลกอฮอล์มิได้ฆ่าหรือทําลายเซลล์ประสาทในสมองแต่อย่างใด มันเพียงแต่ทําให้เนื้อเยื่อที่เชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทเหล่านั้นเสื่อมสมรรถภาพเท่านั้นเอง เขาพบ
ว่า จํานวนเซลล์เนื้อเยื่อในสมองของคนติดเหล้าจะน้อยกว่าจํานวนเซลล์เนื้อเยื่อในสมองของคนไม่กินเหล้า 11%
และในสมองส่วนที่ทําหน้าที่จํานั้น จํานวนเซลล์เนื้อเยื่อสมองของคนติดเหล้าน้อยกว่าของคนที่ไม่ติดเหล้า 80%
กลไกการออกฤทธิ์ต่ออวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย

การออกฤทธิ์ของสุรา คนส่วนมากมักเข้าใจผิดว่าสุรานั้นจะออกฤทธิ์ต่อร่างกายเมื่อถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดเท่านั้น แท้ที่จริงแล้วมันออกฤทธ์ทำลายตั้งแต่อวัยวะแรกที่สำผัสจนตลอดตามเส้นทางเดินของ
สุราที่ผ่านเข้ามาในร่างกาย ซึ่งสามารถอธิบายตามลำดับขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้

1.ปากและลำคอ
เมื่อสุราเข้าปากและลำคอจะไปออกฤทธิ์ต่อผิวอวัยวะภายในช่องปากทำให้เกิดการระคายเคืองชิ้นเยื่อบุที่ละเอียดอ่อนในปากและหลอดอาหาร มักมีอาการร้อนซู่เมื่อผ่านลงไป

2.กระเพาะอาหารและลำไส้ สุราเมื่อผ่านลงสู่กระเพาะจะมีผลกับผนังชั้นนอกสุดที่เป็นชั้นที่จะปกป้องกระเพาะอาหาร จะทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ถ้าอาการเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน
เกิดอาการอักเสบของเยื่อบุชั้นในสุดของผนังหรือกระเพาะอาหารหรืออาจทะลุลำไส้เล็กได้ นอกจากนั้นสุรายังเป็นอุปสรรคกับการดูดซึมอาหารบางชนิด เช่น วิตามินB1, กรดโฟลิก ,ไขมัน วิตามินบี6,วิตามินบี 12 และกรดอะมิโนต่าง ๆ

3.กระแสเลือด ร้อยละ95 ของสุราที่เข้าสู่ในร่างกาย จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด โดยผ่านเยื่อบุในกระเพาะอาหาร และลำไส้ส่วนดูโอดีนั่มอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงกระแสเลือดจะเข้าไปในเซลล์และเนื้อเยื่อต่าง ๆ
ในร่างกายอย่างรวดเร็ว แอลกอฮอล์ทำให้เซลล์ของเลือดเกาะเป็นก้อนเหนียว การไหลเวียนจึงช้าลง และปริมาณออกซิเจนลดต่ำลงด้วย สุราทำให้โลหิตจาง โดยจะไปลดการสร้างเม็ดเลือดแดง ทำให้ความเม็ดเลือดขาวทำลายแบคทีเรียช้าลง และทำให้การแข็งตัวของเกล็ดเลือดช้าลงด้วย

4. ตับอ่อน แอลกอฮอล์จะทำให้เซลล์ของตับอ่อนระคายเคือง และบวมขึ้น สุราทำให้การไหลของน้ำย่อยไม่สามารถที่จะเข้าไปในลำไส้เล็กได้ ทำให้น้ำย่อยย่อยตัวตับอ่อนเอง ทำให้เกิดเลือดออกอย่าง
เฉียบพลันและการอักเสบของตับอ่อน พบว่า 1ใน5 จะเสียชีวิตไปในครั้งแรก เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับตับอ่อน การสร้างอินซูลินขาดหายไป และทำให้เป็นเบาหวานในที่สุด

5. ตับ แอลกอฮอล์มีอิทธิพลต่อเซลล์ของตับ ทำให้เกิดการบวม ทำให้น้ำดีซึมผ่านไปทั่วตับ เป็นเหตุให้ตัวเหลือง รวมทั้งส่วนขอบตาและผิวหนังเป็นสีเหลืองด้วย ทุกครั้งที่ดื่มสุรานั้น เซลล์ของตับจะถูก
ทำลายเป็นผลให้ตับแข็ง การเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับมีถึง 8 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มสุรา

6. หัวใจ แอลกอฮอล์ทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจบวม ทำให้เกิดเป็นพิษกับหัวใจมีการสะสมของไขมันมากขึ้น และทำให้การเผาผลาญช้าลงไปด้วย

7. กระเพาะปัสสาวะและไต แอลกอฮอล์ทำให้เยื่อบุของกระเพาะปัสสาวะบวม ทำให้ไม่สามารถยืดได้ตามปกติ การระคายเคืองของไตทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมากขึ้น

8. ต่อมเพศ ต่อมอัณฑะจะบวม ทำให้ความสามารถทางเพศลดลง

9. สมอง เป็นอวัยวะที่ไวต่อฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ซึ่งเห็นได้ชัดเจน ก่อให้เกิดพิษแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง

9.1 พิษแบบเฉียบพลัน ได้แก่ Alcoholic intoxication แบ่งออกเป็นพิษในระดับมากน้อยแตกต่างกันไป ตามระดับของแอลกอฮอล์ในเลือดดังนี้
ระดับแอลกอฮอล์ (มิลลิกรัม/100มิลลิลิตร)
30 mg% - ทำให้เกิดการสนุกสนานร่าเริง
50 mg% - เสียการควบคุมการเคลื่อนไหว
100 mg% - แสดงอาการเมาให้เห็น เดินไม่ตรงทาง
200 mg% - เกิดอาการสับสน
300 mg% - เกิดอาการง่วงซึม
400 mg% - เกิดอาการสลบ และอาจถึงแก่ชีวิตได้

9.2 พิษเรื้อรัง
แอลกอฮอล์มีพิษโดยตรงต่อสมอง ทำให้เซลล์สมองเสื่อม ในผู้ติดสุราพบว่ามีการฝ่อลีบของสมองส่วนคอร์เทกซ์ ซึ่งจะมีผลต่อการเสื่อมทางจิตด้วยหลายประการ เช่น ขาดความรับผิดชอบ ความจำเสื่อม เมื่อเป็นมากเกิดประสาทหลอน หูแว่ว หลงผิด หวาดระแวง คลุ้มคลั่ง และแอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดประสาท โดยกดศูนย์ควบคุมระบบต่าง ๆ เช่นกดศูนย์หายใจและศูนย์ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตในสมอง ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
โดยคุณ : มิ่ง        วันที่สร้าง : 31 ธ.ค. 2552  15:28:42
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
ประเด็นร้อน
No.   ความคิดเห็น โดย คนอ่าน วันที่สร้าง
149 เครียดมากค่ะ อยู่กับคนเมามา 22 ปี อยากหลุดพ้นค่ะ ... เกม [ 3 ] 22 ก.ค. 2557
148 เลิกนะคะตั้งแต่วันนี้.....แล้วชีวีคุณจะยืนยาว ... Immy [ 4 ] 16 พ.ค. 2557
147 รู้อยู่ว่ามันไม่ดียังจะกินอีก ... โดม [ 6 ] 26 ก.พ. 2557
146 แมล่งกินกันจังเหล้าอะสัสเอ๋ยไม่รุจะแดกกันไมพวกดื่มอะขอให้โชคดี-0 ... ควยเน่า [ 9 ] 31 ธ.ค. 2556
145 ไอ้พวกแดกสุราอะขอให้ไปสวครร์ชั้น7 ... ลลิชา สังข์ชัย [ 11 ] 31 ธ.ค. 2556
144 ตาย กิ๊ฟ [ 7 ] 29 พ.ย. 2556
143 ตาย กิ๊ฟ [ 8 ] 29 พ.ย. 2556
142 ดื่มแล้ว((((((โชว์ลาว)))))หนักหัวพ่อเมิงรึ๊ สาดดดด ... จิม [ 11 ] 18 ต.ค. 2556
141 คนตายเพราะสุรามากนัก chaichon [ 18 ] 16 ก.ย. 2556
140 จะเลิกไหมถ้าไม้เลิกเห็นดีแน่555+ ... กูจะเลิกเหล้า [ 23 ] 2 ก.ค. 2556
139 สุรามีดีตรงไหน
กินไปก็ตายไว
ตำรวจเรียกก็ถูกจับติดตราง
สบายบื๋ ...
อี๊ฟ [ 18 ] 1 ก.ค. 2556
138 แดกกันเข้าไปโลกแตกจะได้ไม่ร้องหาร ... กรุคนเลิกแดกเหล้า [ 18 ] 26 มิ.ย. 2556
137 พ่อผมติดเหล้ามาก ผมเลยเกียจเหล้าเข้ากระแสเหลือดเรย ... หนึ่ง [ 13 ] 18 พ.ค. 2556
136 คนดื่มสุราไม่ดีเลย ขิม [ 25 ] 16 พ.ค. 2556
135 พอแดกเนอะไปก็จะตายไช่ไหมคับ'เบื่อพ่อชอบหาเรื่องไม่ว่าจะเรื่องไร. ... Nut mek [ 19 ] 22 เม.ย. 2556
134 พยายามขอร้องพ่อ ลดเหล้า พอพูดพ่อก็โกรธหาว่าแช่งให้ตายไม่รู้จะทำย ... pom [ 17 ] 17 เม.ย. 2556
133 มีรึเปล่า ชญานิศ [ 14 ] 9 มี.ค. 2556
132 ดื่มสุราทำให้ตับแข็ง (คนไทยไลสุรา) ... ดอม [ 24 ] 7 มี.ค. 2556
131 ดื่มไปมีแต่วอดวาย ต้น [ 22 ] 11 ก.พ. 2556
130 เชิญแดกตามสบายถ้ามึงตายแผ่นดินจะได้สูงขึ้น ... ต้อม [ 21 ] 4 ก.พ. 2556
129 อยากให้คนคิดอย่างนี้เยอะๆ ... มุก [ 9 ] 28 ม.ค. 2556
128 สุราเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทและอาชยากรรม ... ณัชชา [ 39 ] 17 ม.ค. 2556
127 กินเเล้วตายศพไม่สวยคัยอยากกินบ้าง ... boonyisa [ 42 ] 5 ธ.ค. 2555
126 จะกินทำไมก็ไม่รู้ กินไปก็เปล่าประโยชน์ไม่เห็นจะช่วยอะไร ดีเเต่สร ... พัชระ [ 38 ] 8 พ.ย. 2555
125 ดืมมากๆ ชอป [ 21 ] 13 ต.ค. 2555
124 ส่วนมากผู้ชายมักดื่มเหล้า เบียร์ ถ้าดื่มเฉพาะสังสรรค์พอรับได้ แ ... ์ืืืNam_Fuuuuuu..... [ 67 ] 16 ก.ย. 2555
123 ผมเลิกดื่มเหล้ามาได้ 6 วันแล้วครับ สู้ ๆ ... มดตะนอย [ 37 ] 30 ส.ค. 2555
122 กินกันจังเลยนะสัสระวังจะเจอโรงศพ.....5555555++++ ... หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห [ 30 ] 30 ส.ค. 2555
121 แดกกันเขาไปสุราเนีย กกกกก [ 23 ] 30 ส.ค. 2555
120 การดื่มเหล้าอย่าคิดว่าดีต่อสุขภาพคุณบอกเด็กว่าห้ามดื่มและคุณดื่ม ... สรัลนุช [ 36 ] 25 ส.ค. 2555
119 โทษของเหล้า มันมากมาย ไม่รู้จบ ไม่พานพบ ไม่ประสบดีกว่าไหม
โทษขอ ...
โทษของเหล้าเยอะ [ 49 ] 16 ส.ค. 2555
118 จะหญิงหรือชายดื่มแล้วก็ออกฤทธิ์แบบเดียวกันน้นแหละไม่ดื่มยังจะดีก ... nannie [ 36 ] 7 ส.ค. 2555
117 วันนี้ลองแว๊ะเข้ามาอ่านเนื่องจากติดสุราอย่างรุนแรงมาเป็นเวลา 9 ป ... ตั้งใจเลิกเหล้า [ 61 ] 27 ก.ค. 2555
116 ##### ชิวิตนี้ ต้อง รอง บางดิ! ... night [ 24 ] 18 ก.ค. 2555
115 สุราเป้นสิ่งที่ไม่ดีเลยน่ะค่ะอย่าไปดื่มมันเลยค่ะดิฉันเป็นห่วงสุข ... เเตมมี่ [ 36 ] 28 มิ.ย. 2555
114 เหล้าไม่ดีเลยทำไม่ต้องกินด้วย มีแต่โทษนะอย่าไปกินมันเลย ... ขจรพงศ์ หุ้มแพร [ 64 ] 21 มิ.ย. 2555
113 เพื่อสังคม NP999 [ 28 ] 30 พ.ค. 2555
112 ดีมากค่ะ รักโย ฟ้า [ 18 ] 29 พ.ค. 2555
111 อย่าดื่มมากนะค่ะ>_ thicha [ 25 ] 9 พ.ค. 2555
110 การดื่มสุราทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมและแก้ไขไม่ได้ ... โหน่ง [ 71 ] 2 พ.ค. 2555
109 กินไปก็มีเรื่อง......มีเรื่องก็ถึงตาย........ถึงตายพ่อแม่ก็เสียใ ... keoface [ 36 ] 1 เม.ย. 2555
108 595452356536ววสรวรนววนนร วุฒิ [ 21 ] 9 มี.ค. 2555
107 รานกี่รนนาสนารกำรทร่กากดรกดานเกดเหกเรว ... วุฒิชัย [ 21 ] 9 มี.ค. 2555
106 การดื่มให้เป็นกระใส คนกันเอง [ 53 ] 27 ก.พ. 2555
105 แนะนำเว็บพนันบอล คาสิโน www.skybet888.com มีโปรโมชั่นมากมาย สมัค ... sky [ 31 ] 22 ก.พ. 2555
104 พี่ไม่ต้องดื่มสุรา เขาเลิกกันแล้ว ... อาลิฟ [ 32 ] 14 ก.พ. 2555
103 สุรา = โรงศพ ถ้าไม่ดื่มก็ไม่เป็นไร ... อาลิฟ [ 44 ] 14 ก.พ. 2555
102 กินๆ ๆ ๆ ๆ ตายๆ ๆ ๆ มิลค์ [ 24 ] 9 ก.พ. 2555
101 สุราแปลว่าเหล้าถ้ามีเงินซื่อเขาก็ไม่เป็นไร ... กาย [ 37 ] 9 ก.พ. 2555
100 gjlfgitopiufgmkbgfi ijikik [ 24 ] 9 ก.พ. 2555
99 สุรา คือ น้ำประปา
กัญชา คือ พืชไร
ยาบ้า คือ ยาแก้ไอ
นี้คือ ...
อ๊อฟ [ 81 ] 3 ก.พ. 2555
98 กินให้ตายหรือไงสุรา อ๊อฟ [ 39 ] 3 ก.พ. 2555
97 ผุ้หญิงว่าดื่มเเล้วไม่เห็นเท่ห์เลย แต่ผู้ชายมันอยากดื่มเอง ... ภาณุพงษ์ ... [ 33 ] 27 ม.ค. 2555
96 ผุ้หญิงว่าดื่มเเล้วไม่เห็นเท่ห์เลย แต่ผู้ชายมันอยากดื่มเอง ... ภาณุพงษ์ ... [ 34 ] 27 ม.ค. 2555
95 ผุ้หญิงว่าดื่มเเล้วไม่เห็นเท่ห์เลย แต่ผู้ชายมันอยากดื่มเอง ... ภาณุพงษ์ ... [ 22 ] 27 ม.ค. 2555
94 ไม่กินหนะดีแล้ว แอม(ดา) [ 31 ] 23 ม.ค. 2555
93 หนูอยากให้ทุกคนเลิกดื่มสุรา ... เฟริ์นกับหญิง [ 32 ] 18 ม.ค. 2555
92 กินเหล้ามันทำลายเซลล์สมอง ยิ่งกินยิ่งโง่ ยิ่งตายไว โทษของเหล้ามี ... มิกิ [ 41 ] 16 ม.ค. 2555
91 กูแดกเกือบทุกวัน เสก [ 43 ] 16 ม.ค. 2555
90 อย่ากินมากน่ค่ะ นำขิง [ 22 ] 13 ม.ค. 2555
89 อย่ากินมากน่ค่ะ นำขิง [ 27 ] 13 ม.ค. 2555
88 แดกไปเเล้วได้อะไรขึ้นมาเหอะ ... น้ำหวาน [ 31 ] 11 ม.ค. 2555
87 ข้อเสียของเหล้า มีเยอะขนาดนี้ ยังจะกินกันอีกเหรอ ครับ ... เมนู [ 48 ] 3 ธ.ค. 2554
86 เลิกเถอะเชื่อเรา พลอย [ 35 ] 2 ธ.ค. 2554
85 กินเพื่ออารายว่ะ (ไอ้พวกควาย+โง่) ... ไคก็ได้ [ 35 ] 19 พ.ย. 2554
84 กินเเล้วได้อารัย คับ สุรา ... กาย อายุ 13 [ 33 ] 15 พ.ย. 2554
83 กินเเล้วได้อารัย คับ สุรา ... กาย อายุ 13 [ 21 ] 15 พ.ย. 2554
82 กินเเล้วได้อารัย คับ สุรา ... กาย อายุ 13 [ 30 ] 15 พ.ย. 2554
81 ดื่มได้ดื่มดีพอจะตายแล้วค่อยสำนึก ... อิงๆ [ 36 ] 8 พ.ย. 2554
80 ตามหลักพุทธศาสนาให้ใช้หลักสายกลางไม่มากหรือน้อยเกินไป ดื่มอย่าให ... ชาญชัย [ 27 ] 28 ต.ค. 2554
79 so good!!!!!!!!! good boy [ 31 ] 20 ก.ย. 2554
78 กิน แล้ว สนุก

พวกมึงไม่กิน หุบปากไป ...
• • • [ 37 ] 18 ก.ย. 2554
77 mmmmmmmmmmmmmooooooooooooooooโห getNAN [ 20 ] 11 ก.ย. 2554
76 ทำร้ายตัวเองอยู่ได้ สงใสชาติก่อนจะเป็น............5+5+5+55555555 ... สดุดี [ 32 ] 11 ก.ย. 2554
75 ดื่มสุรา มันดีตรงนัย ว่ะ ... ใครก่กดัย [ 29 ] 11 ก.ย. 2554
74 กินกันทำมัย ไม่มีประโยชน์ สมน้ำหน้า 5+5+5555555555555555555 ... เหมย เชียงใหม่ [ 28 ] 11 ก.ย. 2554
73 การดื่มสุราเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลิกได้ก็ดี... ... เกทน่าน [ 31 ] 11 ก.ย. 2554
72 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwooooooooooooooo ... yggrd8ry [ 28 ] 10 ก.ย. 2554
71 กินกันเข้าไปเถอะ อ้ายพวกไม่รักตัวเอง จะดั้ย ตายๆๆๆ กันให้หมดโลก ... ใบชา [ 33 ] 3 ก.ย. 2554
70 กินกันทัมมัย เตย [ 29 ] 29 ส.ค. 2554
69 ััีะะพำ ะพัำะไ [ 33 ] 22 ส.ค. 2554
68 กินกันเยอะๆ นะ เด็กบ้าย้อย [ 26 ] 21 ส.ค. 2554
67 มัมไม่ดี แฮ่ม [ 28 ] 16 ส.ค. 2554
66 ไอ่ควายกินเพื่ออไรหาแม่มึงหรือไง ... แมว [ 24 ] 15 ส.ค. 2554
65 กินเลวได้อะไร
ไม่มีประโยชน์
ไม่ดีต่อสุขภาพ
อยากให้ทุกคนเลิืกเ ...
sumet [ 28 ] 15 ส.ค. 2554
64 ผมไม่อยากให้เพื่อนหรือใครก็ตามที่เป็นคนไทยดื่มสุรา ... sumet [ 26 ] 15 ส.ค. 2554
63 กินแล้วควายคั่บ
เท่ ก้อไม่เท่
แถม เวลาเมาแล้ว(((โชว์ลาว))) ...
Inn๏C€nT—[A] [ 33 ] 13 ส.ค. 2554
62 ไม่ควรดื่มสุรานะค่ะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงค่ะ ... เด็กน่านอ.ท่าว้งผา [ 29 ] 11 ส.ค. 2554
61 ไม่มีรัยดีหรอกค่ะถ้าเลิกได้ก้อดีนะคะ ... กระแต [ 28 ] 2 ส.ค. 2554
60 ไม่มีรัยดีหรอกค่ะถ้าเลิกได้ก้อดีนะคะ ... กระแต [ 27 ] 2 ส.ค. 2554
59 กินก็โง่มาก low....! [ 31 ] 24 ก.ค. 2554
58 ยิ่งกินยิ่งโง่ kong ^-^ [ 22 ] 24 ก.ค. 2554
57 มันไม่ดี แล้วขายทำไม่คับ ... นพ [ 36 ] 21 ก.ค. 2554
56 อย่าดื่มเยอะนะ tan [ 21 ] 16 ก.ค. 2554
55 การดื่มสุราทำให้เกิดโรดต่างๆหรือตายง่ายควรคิดที่จะหยุดเมื่อคิดจะ ... คนเก่ง [ 41 ] 5 ก.ค. 2554
54 การดื่มสุราทำให้เกิดโรดต่างๆหรือตายง่ายควรคิดที่จะหยุดเมื่อคิดจะ ... ......3366 [ 23 ] 5 ก.ค. 2554
53 ............ ............................... ........................... [ 23 ] 5 ก.ค. 2554
52 การดื่มสุราทำให้เกิดโรดต่างๆหรือตายง่ายควรคิดที่จะหยุดเมื่อคิดจะ ... โบ [ 29 ] 28 มิ.ย. 2554
51 เสียเงิน เสียเวลา เสียสุขภาพ เสียงาน
รู้ว่ามันไม่ดีทำไมคนเราต ...
โตเน่ [ 33 ] 26 มิ.ย. 2554
50 แอลกอฮอล์นั้น นักเคมีเรียก ethyl alcohol หรือ ethanol (CH3CH2OH) ... จีระวัฒน์ เจริญศรี [ 44 ] 22 มิ.ย. 2554
49 สงสารร่างกาย ตาล [ 39 ] 9 มิ.ย. 2554
48 โง่ที่กิน ตาล [ 33 ] 9 มิ.ย. 2554
47 แต่ คนก็ยังดื่มเหล้ากันมากมาย แล้วบริษัทเหล้าเบียร์ ก็รวย ... มดแดง [ 49 ] 28 เม.ย. 2554
46 ปอปกดกดหก ดพหกดหกดกด [ 29 ] 27 เม.ย. 2554
45 เลิกเถอะ วรรณวรินทร์ สิลาฐาปนสกุล [ 40 ] 16 เม.ย. 2554
44 เลิกเถอะ วรรณวรินทร์ สิลาฐาปนสกุล [ 16 ] 16 เม.ย. 2554
43 ดื่มแต่พอดีก็พอรับได้ แต่ถ้าเกินพอดีก็เกิดโทษได้(โทษมากมายมหาศาล ... tu [ 36 ] 14 เม.ย. 2554
42 สุรามันไม่ใช่คำตอบ
แต่มันช่วยให้ลืมคำถาม ...
Toto [ 48 ] 31 มี.ค. 2554
41 เลิกแล้วค่ะ หนูเลิกกับเขาแล้ว ค่ะ 555 ... น้ำฝน [ 46 ] 30 มี.ค. 2554
40 โทษของการดื่มเหล้า มีมากมาย แต่เสียดายที่คนไทย มีค่านิยมผิด ๆ โด ... เต้ [ 56 ] 6 มี.ค. 2554
39 การดื่มสุรานั้นทุกวันนี้ทุกคนที่ดื่มอาจคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแ ... Edward [ 42 ] 6 มี.ค. 2554
38 เนื้อหาดีนะคะ nut [ 40 ] 27 ก.พ. 2554
37 รับไม่ได้จริงๆ โนเนม [ 34 ] 24 ก.พ. 2554
36 รู้ว่าไม่ดียังจะดื่มอีกนะ น่าเกลียดที่สุด ... โนเนม [ 34 ] 24 ก.พ. 2554
35 สุราไม่ได้สร้างวีรบุรุษ...
แต่วีรบุรุษขาดสุราไม่ได้ ...
เด็กวิศวะ [ 48 ] 20 ก.พ. 2554
34 กินเพื่อช่วยประเทศชาติจ่ายภาษี
รายได้ของประเทศจะเพิ่มขึ้น ...
เด็กวิศวะ [ 37 ] 20 ก.พ. 2554
33 ดื่มสุรา1ครั้งตายเร็ว1ปีจ้าๆๆๆๆๆๆ ... น่าน [ 45 ] 10 ก.พ. 2554
32 น่ากลัว สุรกฤษฏิ์ [ 33 ] 7 ก.พ. 2554
31 การดื่มสุราไม่ดีต่อสุขภาพของเรา ทำให้เราเป็นโรคมะเร็งตับ
เเละโ ...
พิชญ์ [ 53 ] 31 ม.ค. 2554
30 ไม่ดีต่อร่างกายนะเลิกดื่มเถอะคะเพื่อชีวิตที่ดีของคุณเอง ... wasana [ 38 ] 29 ม.ค. 2554
29 ยาเสพติดต่อตัวเรา ขวัญนภา (น้องจูน) อายุ 12 ขวบ [ 35 ] 25 ม.ค. 2554
28 มีแต่โทษ..ส่งผลเสียต่อสุขภาพ..
แล้วคุณก็ยังกล้าที่จะดื่มอยู่อีก ...
ซากุระ [ 105 ] 16 ม.ค. 2554
27 ทำให้มีโรคแทกรซ่อน ทำให้เสียชu;b9 ... เกตุ [ 37 ] 14 ม.ค. 2554
26 ข้อดีก็มีเหมียนกันถ้าดื่มเพื่อสุขภาพ เพิ่มความดันในกรณึีคนเป็นคว ... bentu [ 40 ] 12 ม.ค. 2554
25 จะดื่มทำไม ให้เสียสุขภาพ ... วา [ 44 ] 23 ธ.ค. 2553
24 ดื่มสุราแล้วไม่ดีค่ะใครรู้ช่วยเตือนคนที่ดื่มสุราด้วยค่ะ ... อุ้ม [ 37 ] 13 ธ.ค. 2553
23 น่ากลัว earn [ 40 ] 7 ธ.ค. 2553
22 มันก็ต้องดื่มบ้าง ดื่มเหล้าเพื่อเข้าสังคมเฟ้ย ไม่ดื่มไม่ได้ ไม่ง ... เชษฐ์ [ 50 ] 6 ธ.ค. 2553
21 ใครดื่มโง่ อสูรไฟฟ้าน้อย [ 45 ] 6 ธ.ค. 2553
20 สุรามันไม่ได้ทำให้เราเท่ มีแต่จะทำให้เราเสื่อมลง ... เด็กแป้เจ้า [ 56 ] 4 พ.ย. 2553
19 การดืมสุราเป็นการกระตุ้นต่อมเพศอย่าคิดลองมันเลยนะคะ ... หนิง [ 68 ] 9 ก.ย. 2553
18 สุราม่ายดีต่อสุกขะพาบนะคะ ... sakayyaki [ 44 ] 31 ส.ค. 2553
17 การด่าว่าคนอื่น som [ 40 ] 31 ส.ค. 2553
16 เลิกเถอะ ying [ 43 ] 31 ส.ค. 2553
15 อยากกินเลยน่ะค่ะ ใบเตย [ 29 ] 26 ส.ค. 2553
14 ขอแสดงความเสียใจ เลิกกินเถอะค่ะ ... ใบเตย [ 28 ] 25 ส.ค. 2553
13 ขอแสดงความเสียใจ เลิกกินเถอะค่ะ ... ใบเตย [ 25 ] 25 ส.ค. 2553
12 ขอแสดงความเสียใจ เลิกกินเถอะค่ะ ... ใบเตย [ 23 ] 25 ส.ค. 2553
11 ใครกินไปที่ชอบที่นรกก็แล้วกัน ... ใบเตย [ 31 ] 25 ส.ค. 2553
10 กินไปเพื่อไร?? อ้า กินแร้วไม่ดีแระจะกินกัลทำไม ... NaMFoN'Z [ 45 ] 9 ส.ค. 2553
9 http://www.siamhealth.net/public_html/Health/good_health_living/ ... potter [ 66 ] 29 ก.ค. 2553
8 การดื่มสุรามันไม่เท่อย่างที่คิดเลยนะครับ ... ทศพร [ 45 ] 18 ก.ค. 2553
7 หนูทำใบงานเสร็จแล้วค่ะพี่ๆๆๆๆ
หนูทำได้ดีด้วย
ดีใจดี๊จัย


...
สกาวรัตน์ (น้องโดนัท)อายุ 9 ปี พิมพ์เก่งมั้ยละ [ 34 ] 14 ก.ค. 2553
6 น่าจะย่อด้วยนะเพราะหนูจะเอาไปทำใบงานส่งครู แม่จ๋าฮือๆๆๆๆ
T^T ...
สกาวรัตน์ (น้องโดนัท)อายุ 9 ปี พิมพ์เก่งมั้ยละ [ 38 ] 14 ก.ค. 2553
5 กินแล้วดีเหรอ อย่ากนเลย มัน ม่าEดีนะ ทุกคนอย่ากิuมันมีโทษเยอะ แล ... สกาวรัตน์ (น้องโดนัท)อายุ 9 ปี พิมพ์เก่งมั้ยละ [ 41 ] 14 ก.ค. 2553
4 ดิฉันจำเป็นต้องดื่มเพื่อเข้าสังคมค่ะ แต่ก่อนดื่มจะทานเครื่องดื่ม ... นิดา [ 86 ] 23 มิ.ย. 2553
3 ใครกินโครตโง่ ขิม [ 55 ] 23 มิ.ย. 2553
2 ดูแล้วไม่เห็นเท่ตรงไหน ... กร [ 37 ] 10 มิ.ย. 2553
1 น่า หนูดี [ 29 ] 8 ก.พ. 2553
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
Ms Favou
Fabian l
Hero3kin
จีรพร พั
ร้อย.บก.
DED
Mr. Zhan
คนนั้นๆ
นาง รอฮี
TRUST FU
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
บทความสุขภาพ
รู้ทันปัญหาผม
มหันตภัยของการนอนดึก
29 สุดยอดอาหาร คงความอ่อนเยาว์
6 สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ
นอนไม่หลับ 33 วิธีนี้ช่วยได้
ภาวะสมองเสื่อม..กับไข่ไก่
ลูกพรุน ถ่ายคล่อง ไกลมะเร็ง
บะหมี่สำเร็จรูป?กินง่าย อร่อยปากลำบาก-สุขภาพ
การนอนดึก ยิ่งเร่งวันตาย
ลำไส้อักเสบและอาหารเป็นพิษต่างกันอย่างไร
4 วิตามินกับอันตรายหากบริโภคเกิน
เคล็ดลับ วิธีต้านโรคหวัด แบบง่ายๆ
วันนี้คุณกินข้าวเช้าหรือยัง
วิทยาการบนคอนแทคเลนส์
ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด
วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิด ต่างๆ
5 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา
อาหารที่ทำจากถั่วเหลือง มีประโยชน์ หรือโทษต่อผู้
เตรียมตัวไว้เพื่อไม่เป็นมะเร็ง
30 วิธีการดูแลสุขภาพกายและใจ


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 7635