:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
เกร็ดบริหาร
 
การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร
  [2467]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 
บุคลิกภาพของผู้บริหารมีความสำคัญสำหรับผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพดีย่อมได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อการยอมรับเกิดขึ้นการบริหารงานย่อมดำเนินไปได้อย่างราบรื่นองค์ประกอบของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการดังนี้
                 บุคลิกภาพทางกาย
                 บุคลิกภาพทางอารมณ์และจิตวิทยา
                 บุคลิกภาพทางสังคม
                 บุคลิกภาพทางสติปัญญา

บุคลิกภาพทางกายแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ประการแรก คือ    รูปลักษณ์ภายนอกของผู้บริหารเป็นประการแรกที่ปรากฏแก่สายตาผู้คน  ความสะอาดของร่างกายเป็นความสำคัญอันดับแรกการแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับตำแหน่ง วัย และสถานการณ์ มีความสำคัญอันดับต่อมา   สองสิ่งนี้ประกอบกันเข้าเป็นบุคลิกภาพภายในอกของบุคคลนั้น ๆ บุคลิกภาพส่วนนี้  จะเป็นตัวสื่อสารให้บุคคลที่พบเห็นรู้จักท่านในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง  ฐานะทางเศรษฐกิจ ชนชั้นในสังคม จากสายตาของเขาเอง โดยไม่ต้องใช้ภาษาพูด     ด้านวิชาการบางท่านเรียกสิ่งนี้ว่า การสื่อสารที่ไร้ศัพท์ ผู้บริหารที่ขาดการใส่ใจในสิ่งนี้    การสื่อสารที่ได้ศัพท์อาจจะสื่อสารให้ผู้พบเห็นเข้าใจในเรื่องต่างๆของท่านผิดไปจากความจริง

ประการที่สองคือบุคลิกภาพภายในผู้บริหารต้องมีความสามารถในการพูดการโต้ตอบที่ดีมีความฉลาดแหลมคมในการสนทนาเป็นผู้นำกลุ่มได้ และต้องมีข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อประกอบการตอบโต้อย่างแหลมคมได้ ดังนั้นผู้บริหารจำเป็นต้องอ่านหนังสืออยู่เสมอจะได้ทันสมัย และไวต่อการสื่อสารทางภาษาพูดอย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบย่อยสองบประการนี้รวมกันเป็นองค์ประกอบของบุคลิกภาพทางกายของผู้บริหารที่จะก่อให้เกิดการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา
บุคลิกภาพทางอารมณ์ และจิตวิทยา 
                    ผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพ        ดีต้องเป็นผู้มีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่หงุดหงิดฉุนเฉียวบ่นว่าตลอดเวลามีความกล้าหาญในการเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ   อย่างไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักชมเชยพูดจาโน้มน้าว   จูงใจคนให้ทำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสถานศึกษาและส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพดี ต้องรักษาอารมณ์ได้ ทนต่อความว้าเหว่าได้มากกว่าผู้อื่น และระงับความโกรธได้อย่างรวดเร็ว
บุคลิกภาพทางสังคม
                  ผู้บริหารควรเป็นผู้นำในการศึกษาหาความรู้ในพิธีการต่างๆตามปทัสถาน(norms)ของสังคม  เพื่อจะได้ปฏิบัติตามมารยาทสากลได้อย่างถูกต้องสามารถเป็นตัวอย่างให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา   ตลอดทั้งคนรอบข้างได้
บุคลิกภาพทางสติปัญญา
                 ผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพดี ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พอที่จะเป็นผู้นำกลุ่ม   สามารถคิดสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาได้ ซึ่งอาจสรุปได้ว่าสติปัญญาและความรอบรู้ในวิชาชีพของผู้บริหาร  เป็นสิ่งสำคัญมากในการบริหาร
                 องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของบุคลิกภาพที่ดีของผู้บริหารนั้น  นับได้ว่าทุกด้านมีความสำคัญเท่าเทียมกันสมควรที่ผู้บริหารควรตระหนัก หมั่นฝึกฝนจนเป็นภาพลักษณ์ที่ปรากฏแก่สายตาของคนทั่วไป เพราะนั่นคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับนับถือ   อันจะส่งผลถึงการร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย
                 อย่างไรก็ตามบุคลิกภาพที่ดีของผู้บริหารแม้จะไม่เกิดขึ้นเอง   แต่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ ในทำนองเดียวกันไม่มีใครสามารถสร้างบุคลิกภาพที่ดีแก่ผู้บริหารได้นอกจากตัวผู้บริหารเอง
 
ที่มา:  http://www.moe.go.th
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
โดยคุณ : Devilsmall        วันที่สร้าง : 23 ธ.ค. 2553  09:06:44
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
Mr Wany
นาง สาว
ร้อย.บก.
DED
Mr. Zhan
คนนั้นๆ
นาง รอฮี
TRUST FU
แทนไท
ขจรยุทธ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เกร็ดบริหาร
ความคิด การกระทำ และค่านิยม
เจ้านายที่ดี-เขามีที่นั่งตรงไหน
เทคนิคการนำที่เหนือชั้น
การวางแผนพัฒนาตนเอง
ลักษณะของการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
ชีวิตคู่กับการวางแผนทางการเงิน
บริหารคนรุ่นใหม่อย่างไรให้ได้ใจ
มองเทรนด์บริหารจัดการ 2010 ในมุมที่ปรึกษา
คุณสมบัติ 5 ประการ ของ คนที่จะเจริญก้าวหน้าในควา
กลยุทธ์หางานถูกใจ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่ยากอย่างที่คิด
กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง
สร้างผู้นำใหม่.. งานวัดใจผู้บริหาร
กลยุทธ์การบริหารคนแบบคิดนอกกรอบ
กอบกู้ธุรกิจตามแนวคิดผู้บริหารยุคใหม่
การบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางก
ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
ทฤษฎีการบริหารการศึกษา
8 สิ่งจำเป็นในการดำเนินวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
กลยุทธการบริหาร แบบ Localization


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 19867