:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
สุภาษิต/คำคม
 
สุภาษิตไทย จาก ท่านพุทธทาส
  [10177]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 
สำหรับ สุภาษิตของท่านพุทธทาสภิกขุ ในหนังสือ "ความงามของชีวิต" เป็นสุภาษิต คำคม ที่อ่านแล้วสามารถสอนและ ให้ข้อคิดที่ดี กับ ชีวิต ที่ดูเหมือนเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุในปัจจุบัน

เราจะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน สังคมไทย เต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่มัวเมาเยาวชน หรือ แม้นกระทั่งผู้ใหญ่อย่างเราๆเอง ก็ยากที่จะหลุดพ้น สภาพปัจจุบัน ทุกสิ่งเอื้ออำนวย ให้คนเราทำตัวแบบไม่ลงทุนอะไร หรือ เรียกง่ายๆว่า ขี้เกียจแต่อยากได้ดี ทำให้เกิด ความคิดในทางที่ไม่ถูกต้อง ในการทำสิ่งไม่ดีมากมาย เกิดการหลอกลวง โดยไม่เกรงกลัวต่อบาป กรรม เกิดการ ขโมย ฆ่า กันแบบง่ายๆ

 

 
สังคมปัจจุบัน ทำให้คนส่วนใหญ่ อยู่ในภาวะ ที่ไม่มุ่งเน้น การพัฒนาตนเองด้วยมองเห็นว่าเป็นลำบาก มากกว่า นั่งรอโชคชะตา ดังจะเห็นได้ว่า อัตราการเล่นการพนันของเรานั่นมีแต่เพิ่มสูงขึ้น สภาพแวดล้อม ทำให้คนส่วนใหญ่ อยากรวย อยากดี อยากเด่น โดยไม่คิดลงทุนอะไรเลย

 

 
พอไม่ได้ดังใจ หรือ เห็นคนขยัน คนที่มุ่งมั่น ก็มองว่า จริงจังกับชีวิต พอเขาได้ดี ประสบความสำเร็จ ก็บอกว่า เขาโชคดี มีคนช่วย วาสนาส่ง ไม่เหมือนตนเอง ที่โชคร้าย เกิดมาไม่มีดวงส่งเสริม เป็นต้น
 
สรุป สภาพสังคม ทำให้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ไม่นิยมที่จะพยายาม พัฒนา ตนเอง เรียนรู้ในการทำให้ดีที่สุด ในสิ่งต่างๆ มากกว่า คิดง่ายๆ ขี้เกียจ ขี้โกง โทษสิ่งต่างๆ ในความผิดพลาด มากกว่าที่จะมองดูตนเอง ซึ่งเหมือน กับท่านพุทธทาสได้ให้สุภาษิตในหนังสือ ความงามของชีวิตไว้ว่า

 

 
“โชคร้ายไม่ได้มาจาก เทวดาผีสางอะไรที่ไหน
แต่มาจาก ความประมาท ไม่รอบคอบของบุคคลนั้นๆ เอง”

 

 
ข้อคิดที่ได้รับ- มีมุขตลกเรื่องหนึ่งเป็นของฝรั่ง กล่าวถึงชายผู้หนึ่งจะขับรถทางไกล ก็บนบานกับพระเจ้าว่า ถ้าเดินทางโดยสวัสดิภาพจะถวายหัวหมู พลันก็มีเสียงดังมาจากฟ้าว่า “เจ้ายังลืมอยู่”

 

 
ชายคนนั้นก็บนบานต่อว่า “จะถวายเป็ดไก่”
เสียงจากฟ้าก็ดังคำเดิมว่า “เจ้ายังลืมอยู่”
เขาก็บนบานอีกหลายอย่ง ฟ้าก็บอกคำเดิม จนสุดท้าย ฟ้ารำคาญก็เลยบอกว่า “เจ้าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย”
 
จากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า ขนาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้า ยังเห็นว่าความไม่ประมาท หรือ การคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นของสำคัญ แล้วเราผู้เป็นมนุษย์กระจ้อยร่อย จะไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความไม่ประมาทได้ยังไง

 

 
ก็เมื่อเราไม่คาดเข็มขัดนิรภัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีหรือไม่ เราไม่รู้ แต่เมื่อรถชนโครม เพราะโทษที่เราไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนั่นล่ะ จะทำให้เราเจ็บหนัก
 
และ เพราะเราไม่ประมาท ขับรถถูกกฎจราจร ไม่ให้มันเร็วนัก ถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ได้รับอันตรายอะไรมาก อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น มักจะเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ เช่น ขับรถเร็ว
 
เราเดินอยู่ริมเหว โอกาสที่จะตกเหวมีมาก ก็เมื่อเราประมาทเดินในที่อย่างนั้น ตกเหวลงไป จะไปโทษผีสางเทวดาที่ไหนได้ ผีสางเทวดาไม่ได้บังคับให้เราเดินที่ขอบเหวนี้นา เราเดินของเราเอง ถ้าได้รับอันตรายอย่างใด ก็ต้องโทษตัวเองไม่ใช่หรือ
 
คนที่ประมาท ทำหรือไม่ทำสิ่งใดโดยไม่คิดหน้าคิดหลัง พวกนี้จะเป็นพวกจิตใจอ่อนแอ เพราะความประมาทย่อมแสดงให้เห็นถึงความไม่รู้จักคิด ไม่มีเหตุผล เมื่อเกิดเหตุร้ายจึงจะหาแพะรับบาปที่ทำให้ตนเป็นเช่นนั้น

สังเกตดูคนหลงงมงาย ไม่มีสติปัญญาเถิด เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น พวกนี้จะโทษนั่นโทษนี้ แต่ไม่โทษตัวเองว่า ตัวเองนั่นล่ะที่ทำเหตุร้ายขึ้นจนได้ผลร้าย 

ตามหลักจิตวิทยา ท่านสอนว่า คนที่ลุ่มหลงมัวเมาในปาฏิหาริย์ไม่มีเหตุผล พวกนี้เป็นคนไม่มีการศึกษา ไม่มีปัญญา จิตใจอ่อนแอ ไม่รู้หลักของเหตุและ ผล
 
เพราะถ้าคนมีสติปัญญาแล้ว เขาจะรู้ว่าผลเกิดจากเหตุ เหตุทำให้เกิดผล ซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนา ที่สอนให้คนตระหนักในเหตุและผล ทำเหตุให้ดีแล้วจะได้รับผลดี
 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา มุ่งฝึกสอนคนให้มีสติปัญญา มีเหตุผล มีใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ไม่ประมาท มีความภูมิใจในตัวเอง
 
ถ้าคนปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธศาสนา ก็จะมีสติปัญญา เข้มแข็งมั่นคง มีเหตุมีผล จนสามารถรู้ได้ด้วยดวงใจอันเข้มแข็งผ่องใสของตนว่า ถ้าเราทำเหตุดี เช่น ไม่ประมาท เราก็จะได้รับผลดีคือ ความแคล้วคลาดในอุปัทวอันตรายทั้งปวง
 
ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา ไม่ใช่ผีสางเทวดา หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะดลบันดาลให้เป็นไปเลย
 

ถ้าคุณอยากเป็น หรือ ประสบความสำเร็จใด จงลงมือทำด้วยตนเอง อย่ามัวนั่งรอทุกอย่างดลบันดาลให้คุณ ไม่มีสิ่งใด ที่ได้มาง่ายๆ โดยไม่ลงทุนอะไรสักอย่างเลย  โดยเฉพาะ ความสำเร็จ มิฉะนั้น ผู้ประสบความสำเร็จคงมีอยู่มากมาย แต่ เพราะคนเราส่วนใหญ่ อ่อนแอเกินไปที่เรียนรู้ และ ฝึกตนเอง ให้เป็นไปตามที่ควร มากกว่า ชอบการหลอกลวงตนเอง ว่าเป็นที่คนอื่นเป็นเหตุทำให้ตนล้มเหลว
ชีวิต มีความงามอยู่ที่ว่า การได้แข่ง การได้ลุกขึ้นมาสู้เพื่อความอยู่รอด ดูได้จากวงจรชีวิตตามธรรมชาติ ที่ต้องสู้ดิ้นรน เพื่อ แสดงให้เห็นว่า นั่นคือ สิ่งมีชีวิต มนุษย์ ก็เช่นเดียวกัน การลุกขึ้นมาสู้ แก้ไข และ ทำให้ดีที่สุด สำหรับตนเอง เป็นความงามแห่งชีวิตของตนเองอย่างแท้จริง  
ดังนั้น ขึ้นอยู่กับคุณเองว่า คุณจะเป็นอะไร แล้ว ลงมือช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นเสียก่อน ถ้าทำได้ดังนี้แล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ท่านก็คงมีเมตตายิ่งส่งเสริมเราให้ดียิ่งๆขึ้น

ที่มา MissConsult.com

 
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
โดยคุณ : belle        วันที่สร้าง : 5 เม.ย. 2553  09:33:36
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
ประเด็นร้อน
No.   ความคิดเห็น โดย คนอ่าน วันที่สร้าง
2 ความว่าง นพพร [ 5 ] 27 ก.ค. 2555
1 สาธุ คณาธิป สามเณโร [ 14 ] 18 มี.ค. 2555
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
Fabian l
Hero3kin
จีรพร พั
Mr Uanle
ร้อย.บก.
DED
Mr. Zhan
คนนั้นๆ
นาง รอฮี
TRUST FU
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สุภาษิต/คำคม
เคยทำบาป...อย่าท้อแท้ รู้ทางแก้...ก็พ้นทุกข์ได้
คำสุภาษิตไทย
คติธรรมหลวงพ่อชา สุภัทโท
--สุภาษิต คำคม คนดัง อ่านแล้วคิดตาม ปัญญาเกิด--
สุภาษิต-คำคม-วาทะคนดัง
หมาไทยอย่างไม่เป็นทางการ
ไม่คบคนพาล
รวมคมคำความคิด
สอนตัวเองยังไม่ได้ จะไปสอนคนอื่นได้อย่างไร
น้ำพระทัยพระมหากษัตริย์ต่อพระพุทธศาสนา
คำคม
สุภาษิตสอนหญิง (สุนทรภู่)
สุภาษิตจีน
คำคม..โดนใจสุดสุด
คำคมจาก ขงเบ้ง
นางฟ้าขี้เหนียว
พระพุทธศาสนสุภาษิต : หมวดความรัก
สุภาษิตไทย-ไทยอังกฤษ
สุภาษิตความรักของฝรั่งเศส
100 สุภาษิตเกี่ยวกับกฎหมาย


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 11675