:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
เกร็ดบริหาร
 
วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี
  [6902]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 

ขอนำหลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี มาเป็นประเด็นปุจฉา วิสัชนา ดังนี้
 
ปุจฉา วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี มีกี่วิธี อะไรบ้าง
วิสัชนา วิธีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี มี 2 วิธี ตามมาตรา 48 (1) และ (2) ดังนี้ 
วิธีที่ 1 การคำนวณภาษีเงินได้จากเงินสุทธิ ตามมาตรา 48 (1) ดังนี้
ภาษีเงินได้ (1) =  เงินได้สุทธิ x อัตราภาษีก้าวหน้า ตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้ (1)           
เงินได้สุทธิ       =  เงินได้พึงประเมินทุกประเภทที่ได้ในระหว่างปีภาษี เฉพาะรายการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี หักด้วยค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ มาตรา 42 ตรี มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46  พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 และ (ฉบับที่ 165) พ.ศ.2529 และค่าลดหย่อน ตามมาตรา 47 มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ
 วิธีที่ 2 การคำนวณภาษีเงินได้จากเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 48 (2) ดังนี้
ภาษีเงินได้ (2) = เงินได้พึงประเมินทุกประเภทที่ได้รับตลอดปี แต่ไม่รวมถึงเงินได้ ตามมาตรา 40 (1) เฉพาะกรณีที่มีจำนวนรวมกันถึง 60,000 บาทขึ้นไป x 0.5%
อนึ่ง มาตรา 48 (3) เป็นเรื่องการเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (1)(ก) (4) เป็นเรื่องการเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (8) ที่เป็นเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และ (5) เป็นเรื่องการเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (1)(ก) ที่เป็นเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
ปุจฉา การคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีตามวิธีที่ 1 มีหลักเกณฑ์อย่างไร
วิสัชนา การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีจากเงินสุทธิ เป็นไปตามมาตรา 48 (1)
ปุจฉา อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้ (1) สำหรับบุคคลธรรมดา ท้ายหมวด 3  ในลักษณะ 2 มีลักษณะอย่างไร
วิสัชนา บัญชีอัตราภาษีเงินได้ (1) สำหรับบุคคลธรรมดา เป็นไปตามมาตร 48 (1) โดยกำหนดเป็นอัตราก้าวหน้าตามหลักความสามารถในการเสียภาษีอากรของผู้มีเงิน ได้ แสดงเป็นตารางได้ดังนี้
* ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี จากเงินได้สุทธิ ตามมาตรา 48 (1) ผู้มีเงินได้จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับปีภาษี 2551 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้สุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 471) พ.ศ.2551
ปุจฉา การคำนวณภาษีตามเงินได้ประจำปีตามวิธีที่ 2 มีหลักเกณฑ์อย่างไร
วิสัชนา การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้พึงประเมินเป็นไปตามมาตรา 48 (2)
ให้เปรียบเทียบจำนวนภาษีเงินได้ตามวิธีที่ 1 กับภาษีจำนวนเงินได้ตามวิธีที่ 2 วิธีใด  สูงกว่าให้เสียตามจำนวนนั้น
ดังจะเห็นได้ว่า หากต้องคำนวณภาษีทั้งสองวิธีดังกล่าว แม้วิธีที่ 1 จะไม่มีเงินสุทธิที่ต้องคำนวณภาษี  ซึ่งอาจเนื่องจากการประกอบธุรกิจขาดทุนสุทธิ หรือมีเงินได้สุทธิน้อยไม่พอที่จะหัก   ค่าลดหย่อนและการยกเว้น ผู้มีเงินได้ก็ยังคงต้องเสียเงินได้ตามวิธีที่  2 อันเปรียบเสมือนเป็น ภาษีเงินได้ขั้นต่ำนั่นเอง
ปุจฉา ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป มีแนวทางในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 อย่างไร
วิสัชนา นับแต่ปีภาษี พ.ศ.2552 เป็นต้นไป ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 480) พ.ศ.2552  ซึ่งกำหนดยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม วิธีที่ 2 ที่มีจำนวนไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นเงินได้พึงประเมินที่คำนวณในอัตราร้อยละ 0.5 ได้เป็นจำนวน 1,000,000 บาท จึงมีผลต่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังนี้
1. ในปีภาษีใดที่จำนวนเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) ถึง (8) มีจำนวนรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้ผู้มีเงินได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวณได้ตามวิธีที่ 1 (ถ้ามี) โดยไม่ต้องทำการคำนวณภาษีเงินได้ตามวิธีที่ 2
2. ในปีภาษีใดที่จำนวนเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) ถึง (8) มีจำนวนรวมกันเกินกว่า 1,000,000 บาท  ให้เปรียบเทียบจำนวนภาษีเงินได้ตามวิธีที่ 1 กับภาษีจำนวนเงินได้ตามวิธีที่ 2  วิธีใดสูงกว่าให้เสียตามจำนวนนั้น
 
ที่มา กรุงเทพธุรกิจ
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
วันที่สร้าง : 10 มี.ค. 2553  17:54:09
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
ประเด็นร้อน
No.   ความคิดเห็น โดย คนอ่าน วันที่สร้าง
2 คำนวณภาษี ด้วยตนเอง เป็นอะไรที่ยากที่สุดในโลกแล้ว ... โมโม [ 49 ] 28 เม.ย. 2554
1 ดิฉันมีความประสงค์ขอความช่วยเหลือวิธีคิดในการชำระภาษีเงินได้หัก ... นางสุกรานตา มาตราช [ 29 ] 27 เม.ย. 2554
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
นาง สาว
Mr. Wany
ร้อย.บก.
DED
Mr. Zhan
คนนั้นๆ
นาง รอฮี
TRUST FU
แทนไท
ขจรยุทธ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เกร็ดบริหาร
ไขรหัส HR Role & Competency ตามทฤษฎี Dave Ulrich
กาสังเกตุนิสัยคนจากการตีกอล์ฟ
วิถีขงจื๊อ วิถีปราชญ์ของโลก
5 สุดยอด "อัจฉริยะ" เปิดเคล็ดลับการใช้ประสิทธิภา
เราเหมาะ กับ " งาน " แบบไหน
ทำอย่างไรถึง “ขายดี”เหมือนเทน้ำเทท่า
5 คำถามที่ Mentor ควรถาม ?
พิชิตใจนาย ด้วยหลักปฏิบัติ 7ข้อ
เรียนอย่างไร ? จึงจะมีงานทำ
อาชีพเปลี่ยน อนาคตเปลี่ยน
มาร์ค เดวาเดสัน ธุรกิจเหมือนกีฬามาราธอน
Option Management ขุมพลังสร้างสรรค์องค์กร
มองเทรนด์บริหารจัดการ 2010 ในมุมที่ปรึกษา
HRD นำความยืนยงสู่องค์การ
ทุกงานมีดี อยู่ที่วิธีคิด
53 วิธีจ้างคนดีที่สุด
เปลี่ยน 5 วันทำงานให้เป็นสวรรค์
มองใหม่ในมุมต่าง เส้นทางแห่ง..ผลิตภาพ
10 วิธีทำงานให้เจ้านายรัก เกร็ดความรู้จากรามเกีย
2 มุมคิด 2 มุมค้น สุดยอดกลยุทธ์บริหารคน


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 10509